Hannes Hus

Hanne Sørensen

Hanne Sørensen blev enke i en alder af 34 år, da hendes mand Poul Thomsen Sørensen forsvandt med sit skib på en rejse til Island. Et fotografi af skibet har hæderspladsen på flisevæggen i sydstuen. Ved den modsatte væg står mellem sære ting fotografier af Hanne og hendes mand. 

Her i disse beskedne omgivelser levede enken Hanne Sørensen med sin søn Hans og sine to døtre Karen og Maren. 

Hannes hus er ubetinget det bedst bevarede eksempel på et beskedent, men ikke fattigt Sønderhohjem fra den tid, da Fanø var hjemstedet for en stor sejlskibsflåde, og med alt sit indbo er huset af uvurderlig kulturhistorisk interesse. 

I Hannes hus har indboet ubrudt været i brug lige til Karen i 1965 måtte flytte til sin søster enkefru Maren Thomsen. Med stor pietet har de to søstre bevaret deres barndomshjem.

Hannes Hus er fredet af Kulturstyrelsen.

Hanne og kunstnerne

Kendte motiver

Heinrich Dohm: "Hanne Sørensen", 1920
Her i disse beskedne omgivelser fandt maleren professor Julius Exner (1825 - 1910) sine motiver til en lang række billeder.

Senere blev maleren Heinrich Dohm (1875 - 1940) en kær gæst af huset, og flere af hans erindringsgaver hænger i stuerne, blandt andet et fotografi af "Kongens ridt over grænsen", der hænger på Christiansborg, et fotografi af hans maleri "Den store hvide flok", der hænger i Holmens Kirkegårds kapel i København, og et maleri af Hanne.
Fonden Gamle Sønderho, Landevejen 98 
6720 Sønderho Fanø
Design og system Therese Vendelhaven